Vítáme Vás

ve firmě Christel Knoll
Distribuční servis GmbH,


Váš partner pro gastronomii.

Jsme dodavatelem pro restaurace, hotely, snack bary, jídelny, domy s pečovatelskou službou a kliniky, naše oblast působnosti je Sasko, Durynsko, Bavorsko a Česká republika. Na následujících stránkách naleznete veškeré informace o nás a našich produktech, nabídkách a novinkách. Těšíme se na Vás!


Objevte s námi svět
společnosti Christel Knoll!