Uskutečnili jsme naše plány z roku 2008 a v roce 2009 jsme postavili novou mrazírnu, s novými chladírenskými prostory a dále i nové prostory pro příjem zboží.

Což bylo skvělou příložitostí k uspořádání 9.veletrh v areálu firmy.

Konaný ve dnech 30 - 31. srpna - akce superlativů ve veletržním stanu.

Speciálně pouze pro tuto událost byla pokryta část našeho areálu velkým jídelním stanem.

Na 800 čtverečních metrech měli naši zákazníci, z hotelnictví, restauratérství, pečovatelských domů, nemocnic a jídelen, možnost ochutnat a také ihned objednat lahůdky více než 60 našich dodavatelů.

Více než 1000 zákazníků mělo tu možnost se seznámit s místními i mezinárodními specialitami. Představovalo se, ochutnávalo, diskutovalo, vysvětlovalo a stimulovalo k novým nápadům. Na večer prvního dne veletrhu jsme oslavili otevření nových skladových prostor. První den veletrhu jsme zakončili za doprovodu dobrého jídla a skvélé hudby vogtlandské kapely "Prince Berger".

Veletrh 2009